Frederika je soukromník.
Svou práci dělá srdcem. Má vůli, trpělivost a opravdu skvělou partu zaměstnanců. Jsou pověstní tím, že tu empatie a opravdový zájem přinášejí naději a často i zázraky. Starají se o své a věří na lepší časy. Je to taková malá modrá planeta uprostřed velké modré planety.

Ve Frederičiných klientech je bezesporu skryta moudrost, o které se píše v knížkách. Je to ale sakra hluboko zakopaná moudrost. Frederika tu nemá žádné „mažoretky“, jak sama říká. Sem nechodí fotobankoví fotografové trénovat práci se světlem a barvami. Zato tu pracuje řada kvalifikovaných zdravotních sester a lékař je denním hostem.

Frederičin Domov má čtyři oddělení. Díky nim představuje kombinaci Domova se zvláštním režimem, Domova pro osoby se zdravotním postižením. Najdeme tu i terénní ošetřovatelskou službu.

Oddělení A – „Áčko“
poskytuje zázemí klientům se zdravotním handicapem, kteří vyžadují trvalou péči a dopomoc. Je to otevřené oddělení, ze kterého je možné volně vycházet a přicházet, pokud o tom personál ví.

Na Béčku
jsou ubytovaní lidé, kteří se většinou zničili sami ještě předtím, než stačili dospět do důchodového věku. Řadu z nich „zachránili“ po neúspěšném pokusu o sebevraždu. Řada se předávkovala. Někteří se téměř upili. Věkový průměr je tu 40 let. Já jsem tipovala 70.
Z původních osobností nezbylo téměř nic. Pokud nejsou upoutáni na lůžko, bloumají chodbami domova s prázdným výrazem v obličeji. Pozitivně reagují na ošetřovatele a zdravotní sestry a malou chvíli jsou schopni se soustředit na nějakou jednoduchou činnost. Většinu dne je tu úplný klid.

O něco složitější je to na Céčku.
Pokročilejší stádium demence s sebou často nese agresivní projevy chování. Personál tu musí být obezřetnější a dveře oddělení by měla zůstat zamčená. Klienti spolupracují, pokud jsou spokojeni, mají svůj klid a svůj pravidelný režim, kterému rozumějí. I tady je většinou klid, ale bez doprovodu ošetřovatele se tu nesmím pohybovat ani po roce zkušeností. Personál většinou pozná měnící se chování klientů. Ví, co u nich vyvolává problematické reakce, a dokáže tomu předejít.

Déčko obývají ležící klienti.

Pokoje jsou standardní – dvoulůžkové, s koupelnou a toaletou. Na každém oddělení je vybavená společenská místnost, malá kuchyňka, velká speciální koupelna a sesterna. Všechny pokoje si mohou rodiny klientů libovolně dovybavit. Perou tu všechno prádlo (ložní i osobní), mají vlastní kuchyni. Program se přizpůsobuje zájmu a potřebám klientů.

DALŠÍ ČLÁNKY:

Martina Hyndráková

Jsem inspirátor, zrcadlo, interní tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Pomáhám lidem zhmotňovat jejich podnikatelské plány.

Bc. Martina Hyndráková, MBA
+ 420 777 746 618
martina@hyndrakova.cz
Facebook: @hyndrakova