Vyberte stránku

Úvodní terminologické „issue“

Reklamní branže je plná specifických terminologických výrazů. Dlouhodobě jsme díky tomu terčem posměchu široké veřejnosti, podobně jako oblast ICT. Ale jak se říká, „o kom se mluví, ten žije v mysli lidí“. A tak vyvíjíme nové a nové „buzzwordy“ a svou pověst vědomě posilujeme. A samozřejmě, smějeme se sami sobě – vždyť jsme kreativní obor!

Pod jména si dáváme titulky, aby bylo vidět, kdo je kdo. Dost často jsou v angličtině, protože to vypadá důležitěji. Mezi oblíbené titulky patří „director“ (Art Director, Creative Director), „specialist“ (online specialist, financial specialist, social specialist). Ostatní členové týmu jsou obvykle „manager“ (něčeho).

Mezi těmito kategoriemi existuje ještě jedno členění. Na mlaďochy a starochy. Rozumějte, zkušenostně, ne věkem!

Osobně jsem dlouho s tradiční českou poziční terminologií „juniorů“ a „seniorů“ nesouhlasila – považovala jsem ji za diskriminační.  Za pravdu mi dával i fakt, že řada mezinárodních subjektů ustupuje a upozorňuje na terminologickou kolizi kalibru velkých genderových témat. Ale změnila jsem názor.

Mladí a staří

Zatímco v Čechách pojem „Junior“ trvale označuje rodového pokračovatele nebo méně zkušeného kandidáta, slovo „Senior“ dlouho synonymizovalo výraz „hodně zkušený“.

Tuto terminologii přebíraly téměř všechny organizace, působící v oblasti komerčních služeb. Pohodlně tak rozlišovaly mezi nováčkem v týmu, který zajišťuje pouze dílčí práce s nižší mírou expertních znalostí a odpovědnosti, a „ostříleným borcem“, připraveným řešit složitá zadání konstruktivním a efektivním způsobem s minimem stresu.

Obroušení jazykových bariér po vstupu ČR do EU vneslo do české pojmologie změnu – splynutí pojmů „starý“, „důchodce“ a „senior“ v jeden neoddělitelný celek.

Marketéři začali pracovat s důležitou a rostoucí cílovou skupinou „Senior“, kterou do naší každodenní reality vnesly ročníky 60 – 70. Firmy se začaly předhánět v nových produktech, označovaných tímto slovem. A v řadách konzultantů vypukl zmatek.

Inzeráty a vizitky

Mrkněte na Jobs.cz. Inzeráty se výrazy junior a senior stále hemží. Stále nikdo nepochybuje o tom, že pokud se uchazeč hlásí na seniorní pozici, měl by prokázat expertní oborové znalosti spolu s profilem vnitřně vyzrálé osobnosti.

Většina pětadvacetiletých si myslí, že už vyzrálí jsou.
Většina padesátiletých ví, že to je pitomost.

Věk se neříká?

Nové trendy v oblasti HR („Věk se neříká“), mají starším kandidátům pomoci překonat věkovou vstupní bariéru (pozvání na pohovor). Jde bezesporu o výborný prostředek pro zlepšování PR velkých organizací. Otázkou ale je, jaké reálné praktické efekty vnáší tento trend do praxe.

Jak to myslím?
Je prostým faktem, že na řadu pozic v libovolně velké firmě se hodí jen omezené množství kandidátů.

Dvacetiletý obchodník bude obtížně nabízet klientovi ve věku jeho rodičů expertní služby vysoké odborné úrovně. Nebude pro ně věrohodný. A naopak.

Netýká se to zdaleka jen expertních služeb. Informace, zda je kandidátovi 20 nebo 40 let, hraje zásadní roli častěji, než se zdá. A o diskriminační kriterium jde jen málokdy.

Nadhodnocování je běžná praxe.

  • Počet lidí, kteří vystudovali vysokou školu při zaměstnání, tj. ve věku 30 – 50 let, v poslední době radikálně vzrostl. Rok dokončení VŠ už díky tomu není při odhadování věku kandidáta spolehlivým ukazatelem.
  • Kvalita se nám pere s kvantitou. Na vizitkách se v oblasti titulu objevují zajímavé shluky zkratek, připomínajících Mládkovu písničku. Při pohovorech v korporacích se začínají běžně ptát nejenom na úroveň dosaženého vzdělání, ale i na konkrétní vzdělávací ústav.

Jaké jsou reálné důsledky zatajování věku?

  • Zejména u seniornějších uchazečů znamená současná situace větší frustraci než předtím. Více pohovorů, více odmítnutí než kdykoliv předtím. V mnoha případech to vede ke ztrátě sebevědomí, neochotě absolvovat další a další pokusy, které by se za předpokladu pravdivého uvedení údajů v životopise ani neodehrály.
  • Zaměstnavatelé musí absolvovat mnohem více pohovorů, než kdykoliv předtím.
  • Assesment centra jsou na vzestupu, protož je to mnohdy jediný způsob, jak „oddělit zrno od plev“, dát šanci opravdu talentovaným a včas odhalit nedostatky, které mohou mít v praxi fatální důsledky.
  • Všeobecně dochází k obrovské ztrátě času na obou stranách.
  • V médiích je o čem diskutovat
  • Vzniklo další militantní hnutí na sociálních sítích. Je tvořeno frustrovanými lidmi, kteří obviňují zaměstnavatele obecně z toho, že je pro ně věk kandidáta důležitý.
  • Nikdo není spokojený.

Proč jsem změnila názor

Po úvodní úvaze se mohu vrátit zpět k firmě nebo společnosti, poskytující zákazníkům expertní služby. Ve světle výše uvedeného se pojmy „Junior“ a „Senior“ jeví být jediným pevným záchytným bodem pro všechny zúčastněné strany. Stále nabízejí alespoň malou možnost orientace v tom, koho mám při jednání na druhé straně očekávat a jaké na něj mohu klást požadavky.

Takže jsem za ně vlastně ráda.


… třeba takhle vypadají úvodní pasáže k mým postupovým pracím pro MBA

Martina Hyndráková

DALŠÍ ČLÁNKY:

Serendipita

„Inovace, uváděné jako příklady serendipity, vznikly v hlavách lidí, schopných vidět mosty tam, kde ostatní vidí propasti, a kreativně propojovat věci a děje na základě zdánlivě nesouvisejících, přesto významných vazeb.
Šance na objev je událost.
Serendipita je schopnost.“
 Wikipedie

Synektika

„Všechny věci bez ohledu na jejich rozdílnost mohou být nějak spojeny, ať už fyzicky, psychologicky nebo symbolicky.“ (Roukes, 1988).

Synektika je metoda řešení problémů, pracující s analogiemi a metaforami.

Kdo chce kam…

… pomůže si sám“ 

Šárka Lukešová

Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Pomáhám lidem zhmotňovat jejich podnikatelské sny.

Bc. Martina Hyndráková, MBA
+ 420 777 746 618
martina@hyndrakova.cz


Pracuji nárazově, ale i projektově. Za úvodní hodinovou schůzku, kde společně tvarujeme zadání a "oťukáváme se", neplatíte. Ze schůzky připravím krátké shrnutí s naceněním dle náročnosti práce. Práci zaznamenávám ji doTimeSheetu a fakturuji měsíčně zpětně. Osobní údaje klientů chráním dle potřebných standardů.